Årets sektionstävling uppskjuten

Med anledning av pandemin skjuter vi fram sektionstävlingen som skulle gått av stapeln den 6 februari.

Nytt datum finns ännu inte spikat, men vi har som målsättning att genomföra de tre stegen i blindprovningstävlingen innan sommaren.

Datum för regiontävling ligger kvar tills vidare.