Dags att nominera Årets vinort 2024

Runt om i landet sjuder det av aktiviteter kring Årets vinort 2023: Alto Adige med huvudort Bolzano. Och parallellt med det drar nu nomineringsprocessen för 2024 i gång.

Nomineringar skickas in senast 31 maj av enskild medlem, sektions- eller regionstyrelse.

Nominera vinort här

Styrelsen bereder nomineringarna genom att kontrollera hur dessa uppfyller kriterierna och gör utifrån en det en kortare lista med kandidater som sedan region- och sektionsordföranden kommer att få rösta på under hösten.

Med nomineringen ska en motivering följa och nomineringen ska vara kopplad till gällande riktlinjer och kriterier för att komma i fråga som Munskänkarnas Årets vinort.

Kriterier för Årets vinort
• Geografiskt tydligt avgränsat område. I första hand en ort, ett mindre område kan vara motiverat.
• Lättillgängligt för medlemmar att besöka, dvs. huvudsakligen Europa.
• Utvecklingspotential, kvalitet, visst nyhets- eller innovationstänk.
• Viner i tillräcklig utsträckning ska finnas att tillgå i Systembolagets sortiment.
• Vinorten ska ha ett uttalat intresse för att bli Årets vinort, erbjuder ett aktivt värdskap och bidrar med utbildnings- och marknadsföringsmaterial.
• Munskänkarna ska kunna bli en signifikant aktör för/i området, så att det ger eko där och man får ett intresse att komma till oss för mässbesök, temaprovningar och dylikt
• Orten ska inte ha varit Årets Vinort de senaste tio åren
• Det ska vara möjligt att skapa intressanta och inspirerande events/provningar kring orten/vinerna

Välkommen med dina/era nomineringar!

Hälsningar,
Styrelsen