Årets vinkrogar

Munskänkarnas Vinkrogar

Munskänkarnas Vinkrogar har tillkommit för att få krogar/restauranger att visa en ökad ambition att verka för god kvalitet i sin vinhantering som utvärderas i sex kriterier.

Kriterierna är
Vinutbud - Vin glasvis - Vin priser - Vinlistan - Vinglas - Vinkunskap

Med Vinutbud avser vi ett intressant och tillräckligt omfattande utbud av kvalitetsviner. En inte oansenlig mängd av vinerna ska serveras glasvis till priser med rimliga kostnadspåslag. Vinlistan ska vara informativ, logisk och korrekt med priser för både butelj och glasvis vin. Serveringen av vinet sker i vinglas som framhäver vinets karaktär av serveringspersonal med en vinkunskap som är professionell.  

Inom varje kriterium erhålls poäng som sammantaget kan bli max 22 poäng vilka fördelas på;

Vinutbud: 1-4 poäng

Vin glasvis: 1-4 poäng

Vin priser: 0-4 poäng

Vinlistan: 1-3 poäng

Vinglas: 0-2 poäng

Vinkunskap: 1-4 poäng

Beroende på erhållna poäng erhålls en årlig utmärkelse i form av ett Diplom i fyra valörer: 1, 2, 3 eller 4 klasar.

Diplom erhålls för

6 poäng --> Diplom med 1 Klase

9 poäng --> Diplom med 2 Klasar

14 poäng --> Diplom med 3 Klasar

17 poäng --> Diplom med 4 Klasar