null null null null nullÅrets vinort 2015 - Niederösterreich 

 
 
Läs mer om invigningen