Information om Covid-19

Information om Covid-19

Smittspridningen ökar på de flesta platser i Sverige och utlandet och i de flesta regioner gäller höjda restriktioner och direktiv.

Riksstyrelsen har diskuterat läget och enats om att vi fortsatt låter regioner och sektioner själva fatta beslut om huruvida man skall genomföra traditionella provningar i lokal eller inte. Detta eftersom skillnaden är så stor mellan de orter där smittspridningen är hög och vissa andra där man i stort sett inte har några fall. Läget förändras också snabbt.

Det är också stor skillnad mellan vilka lokaler man har tillgång till och hur säkert man kan organisera provningen. Därför har vi ingen generell regel från Riks annat än att våra sektioner skall följa lokala och nationella myndigheters regler och rekommendationer. När detta skrivs i mitten av november gäller stränga restriktioner i hela Sverige och många andra länder och alla eller de flesta sektioner har valt att ställa in sina aktiviteter. 

Ifall man kör provningar och utbildning med fysiska möten skall man göra allt man kan för att göra det så säkert som möjligt, t ex genom handtvätt, avstånd, stora och väl ventilerade lokaler m.m. Vi tittar på olika sätt att göra digitala provningar möjliga, och att dela praktiska erfarenheter från de sektioner som genomfört det. Detta kan vara ett komplement eller ersättning för de vanliga provningarna tills att läget förbättrats.