Vivino går segrande ur striden med Systembolaget

Vivino går segrande ur striden med Systembolaget

Den 6 maj kom domen från Patent och marknadsdomstolen i det mål där Systembolaget stämt Vivino.

Monopolet menade att den verksamhet Vivino bedriver strider mot det svenska detaljhandelsmonopolet och att Vivino därför gjort fel när de marknadsfört sina viner i Sverige. Så tyckte dock inte domstolen som menade att Vivino har rätt till distansförsäljning och att det inte strider mot den svenska alkohollagens bestämmelser.

Den huvudsakliga grunden för domstolens bedömning har varit att Vivino bedriver sin verksamhet från ett annat land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Vivino får därför fortsätta att marknadsföra sina viner för försäljning och hemleverans till oss svenskar.

Domstolen tycker dock att Vivino varit lite väl framåt i sin marknadsföring och att det strider mot den så kallade måttfullhetsregeln i alkohollagen. Men så länge de är måttfulla så går det bra.

 

Tre juristdomare dömde i målet och domen var enhällig. Återstå att se om Systembolaget överklagar domen. Systembolaget får betala Vivinos rättegångskostnader i målet. De uppgår till ungefär 3 miljoner kronor.

 

KÄLLA: BROTTMÅLSADVOKATERNA I STOCKHOLM AB