Munskänkarna positiva till Winefinder-domen

Munskänkarna är positiva till distanshandeln, så länge den sköts på ett lagligt sätt, skatten betalas och försäljning inte sker till t ex minderåriga.

Munskänkarna premierar kvalitetsviner och ett brett utbud ifråga om variation av distrikt. Vi vill ha tillgång till viner från såväl klassiska som mindre kända områden, både unga och mogna viner samt kvalitet i olika prislägen. Därför för vi en löpande dialog med Systembolagets ansvariga där vi framför våra synpunkter.

Vi är också öppna för en laglig och ansvarsfull distanshandel från resten av Europa. Om det görs rätt kan vi få en större bredd på utbudet, vilket kan ge nya upplevelser för oss vinälskare. Av denna anledning är det intressant att Patent- och marknadsöverdomstolen den 14 juni dömde att e-handeln Winefinder inte brutit mot lagen utan kan fortsätta med sin verksamhet. I en lägre instans dömdes de tidigare som olagliga och skulle upphöra med sin verksamhet i Sverige. Bolaget överklagade kort därefter, vilket gjort att de kunnat fortsätta sälja vin till svenskar i väntan på nästa instans. Den högre instansen har nu dömt till Winefinders fördel och Systembolaget tvingas betala 4 miljoner kronor i rättegångskostnader.

I ett liknande fall tvistar Systembolaget med Vivino. Domen väntas senare i år, efter att Vivino fick rätt i lägre instans. Patent- och marknadsöverdomstolen öppnar för att området är otydligt i lagen och kan behöva tas i Högsta domstolen för avgörande.

Sammanfattningsvis är alltså Munskänkarna positiva till distanshandeln, så länge den sköts på ett lagligt sätt, skatt betalas på rätt sätt och försäljning inte sker till exempelvis minderåriga. Det gör vår vinmarknad större och mer varierad – till fördel för oss konsumenter. Det gör att vi kan dricka mindre och bättre. Och mer varierat.

Mats Lindelöw
Ordförande Munskänkarna Riks