2023 års vinkrogar och -barer

2023 års vinkrogar och -barer

Omkring 160 svenska vinkrogar och -barer har granskats och godkänts av Munskänkarnas lokala patruller. Nära hälften har belönats med det högsta betyget: fyra klasar.

På ett tjugotal orter, från Haparanda i norr till Trelleborg i söder, har Munskänkarna nu bedömt vinkrogar och vinbarer utifrån kriterier kopplade till vinutbudet, antalet viner på glas, prisbilden, vinlistornas utformning, vinglasens kvalitet samt personalens kunskap om vin.

Hela listan hittar du här

Jämfört med 2022 har tio nya krogar tillkommit på listan, varav tre i Uppsala. Tolv krogar har däremot försvunnit, de flesta med adress i Stockholm. Nya orter på årets lista är Hjo, Köping och Haparanda. Dessutom finns Sundsvall återigen representerat. 

Merparten av krogarna som tidigare funnits med på listan har oförändrat antal klasar, men det genomsnittliga betyget har ökat på tre orter. Snittbetyget för alla bedömda krogar ligger i år på 3,18, vilket innebär en marginell höjning jämfört med förra året.

Alla krogar som bedömts av Munskänkarna belönas med ett diplom. 

Övergripande ansvarig för Vinkrogsgruppen är Bosse Gustafsson i Stockholm. Han ser tendenser på krogarna i spåren av pandemin:

– Vinkunskaperna hos personalen har gått ner på en generell nivå. Självklart varierar det från ort till ort och krog till krog, men tydligt är att många av de ställen som höll stängt eller krympte verksamheten under pandemin har haft svårt att hitta personal med rätt kompetens, framför allt vinansvariga och serveringspersonal, säger han.

Enligt Bosse Gustafsson är en annan tendens att vinlistorna, både på glas- och flasksidan, blivit något kortare.

– Dessutom har påslaget på viner blivit högre, inte minst jämfört med prishöjningarna på Systembolaget.

Arbetet med Årets vinkrogar och vinbarer har involverat ett 70-tal frivilliga krafter inom föreningen. Att guiden inte är heltäckande beror på att arbetet utförs på ideell basis och därför bedrivs med olika intensitet i olika sektioner och regioner.