Munskänkarna om Winefinders kamp mot monopolet

Munskänkarna om Winefinders kamp mot monopolet

I december kom beskedet att Högsta domstolen prövar dansk nätförsäljning av vin. Så här sammanfattar Munskänkarna läget med hjälp av Peter Axelsson som förutom att ingå i provningsgruppen i Stockholm även är advokat.

Winefinders kamp mot monopolet i Sverige går vidare. Efter det att Winefinder hade framgång i Patent- och marknadsöverdomstolen har Högsta domstolen beviljat prövningstillstånd och kommer således att pröva om Systembolagets påstående om att de "har ensamrätt på detaljhandel med alkohol i Sverige för att minska alkoholens skadeverkningar och värna folkhälsan" stämmer.

Att Systembolaget överklagade är nog ingen överraskning och de fick trots allt visst stöd av Patent- och marknadsöverdomstolen som i sin dom skrev att reglerna med distanshandel är oklara och att det därför behövs ett prejudikat "det är av vikt för ledningen av rättstillämpningen att ett överklagande prövas av Högsta domstolen".

Utgången i Högsta domstolen är omöjlig att sia om men så mycket vågar jag nog säga att om Högsta domstolen ger Systembolaget rätt så finns det risk för att näthandeln i Sverige upphör eftersom att det torde anses olagligt att bedriva näthandel med alkoholhaltiga drycker. Och om Högsta domstolen ger Winefinder rätt så skall vi som gillar vin och andra alkoholhaltiga drycker vara nöjda då vi har valfrihet att själva välja våra inköpskanaler. 

Peter Axelsson