Rättade 2-betygsprov

Rättade 2-betygsprov

Resultatet från provdagen i mars visar att strax över hälften av dem som gick upp på det teoretiska provet och ungefär en tredjedel av dem som gick upp på det praktiska blev godkända.

165 av 318 som gjorde teoriprovet blev godkända. 

De tre bästa var: 
Karin Itzel, Malmö, 76,3p
Lowe Fällmar, Malmö, 76,2p
Eva Kallenberg, Stockholm, 76,1p

129 av 436 som gjorde det praktiska provet blev godkända. 

De fyra bästa var: 
Karina Ivarsson, Lidköping, 28p (maxpoäng)
Kajsa-Mia Holgers, Mölnlycke, 26,5p
Kristin Creton, Lidköping, 26p
Maria Djup, Lidköping, 26p

Resultaten innebär att vi nu har 107 nya 2-betygare, d v s med godkänt resultat på både teori- och praktikprovet.