Så mycket betalar vi för vardagsvin

Så mycket betalar vi för vardagsvin

I Vinstugan undersökte vi vad Munskänkarnas medlemmar betalar för vardagsvin. Nästan hälften av de som svarade angav 101–150 kronor och nära en tredjedel 151–200 kronor.

588 personer besvarade frågan som ställdes i vår egen undersökning som genomfördes digitalt via Munskänkarnas kanaler i mars. Frågan formulerades på följande vis: Hur mycket betalar du i regel för en flaska vin som du ska dricka/servera en vardag? Fem svarsalternativ med en spännvidd från under 100 kronor till över 251 kronor presenterades. 

48 procent av de svarande angav att de betalar mellan 101 och 150 kronor. 30 procent angav i stället att de betalar mellan 151 och 200 kronor.  Ungefär en av tio munskänkar (11 procent) betalar däremot under 100 kronor för sitt vardagsvin och bara knappt en av tjugo (4 procent) betalar över 251 kronor. 

Fördelningen i procent per svarsalternativ ser du nedan.