Så väljer munskänkar vin från hyllan

Så väljer munskänkar vin från hyllan

När vi munskänkar rangordnar faktorer som spelar roll för vinvalet i butiken är ett attraktivt pris mindre väsentligt. Istället är det druvsort och ursprung det främst kommer an på.

I den senaste undersökningen om medlemmarnas vinvanor kikade vi på vilka faktorer som har betydelse för valet av ett vin. De slutsatser som går att dra är att vi munskänkar gärna gör självständiga val, ännu inte ser hållbarhet som avgörande samt att ett attraktivt pris inte väger särskilt tungt.

Så mycket som var fjärde respondent sätter druvsorten främst, och på andra plats av totalt åtta alternativ hamnar ursprunget när respondenternas val vägts samma. Att det matchar maten som ska ätas är dock ett mer populärt förstahandsval, även om det totalt sett hamnar på tredje plats.

På jumboplats med bara en procent av förstahandsvalen kommer hållbarhet och näst sist hamnar pris.

Om de 381 munskänkar som besvarade undersökningen är representativa för föreningen skiljer vi oss från vinkonsumenter i andra delar av världen. En undersökning med snarlika alternativ genomfördes nämligen nyligen bland vinkonsumenter i USA, Australien respektive Italien. Här rankas alternativet som motsvarar ”Du har provat det förut och vet att du gillar det” högst, vilket i vår undersökning hamnar först på sjätte plats.

Värt att notera är även att rekommendation från en vän i Munskänkarnas undersökning enbart valdes i första hand av 13 procent, vilket placerade alternativet på fjärde plats, medan det för amerikanska vinkonsumenter rankas som näst viktigast.  

Mest lika är vi italienarna som rankar matchningen med mat som nummer två, tätt följt av ursprung.   

Den internationella undersökningen utfördes av University of Adelaide, University of Florence, Sonoma State University, University of South Australia och finns sammanfattad i Forbes här.