Stort intresse för vinresor bland medlemmarna

Stort intresse för vinresor bland medlemmarna

Det råder inget tvivel om att munskänkar reser dit flaskan pekar.

Hela 87 procent av de som svarade i vår egen undersökning kring vinresevanor har någon gång åkt till ett vinområde i syfte att prova vin och fördjupa sina kunskaper. 43 procent har någon gång besökt den ort/region som Munskänkarna utnämnt till Årets vinort.

På topplistan över vinresmål som står på tur att besöka dominerar Frankrike följt av Italien – inklusive 2023 års Årets vinort. Följande regioner nämns flest gånger:
1. Champagne
2. Piemonte
3. Toscana
4. Mosel
5. Loire
6. Alsace
7. Alto Adige
8. Bordeaux
9. Bourgogne
10. Douro

Enkätundersökningen om vinresor gjordes via Munskänkarnas egna digitala kanaler i juni 2023. 319 personer besvarade frågorna.