Svenskt vin populärt bland munskänkar

Svenskt vin populärt bland munskänkar

I Vinstugan undersökte vi medlemmarnas intresse för svenskt vin – och resultatet visar på sprängkraft i våra nordliga vingårdarna.

401 personer deltog i undersökningen som genomfördes digitalt via Munskänkarnas kanaler i februari. Av dessa hade hela 92 procent provat svenskt vin. Bland de få som ännu inte gjort det visade sig 74 procent vara intresserade av att testa. 

Fyra av fem munskänkar har dessutom köpt svenskt vin – och mer än två tredjedelar av dessa (69 procent) kommer att göra det igen. Av den andel som inte köpt något svenskt vin än var det dock bara 29 procent som trodde att de kommer att göra det.