Undersökning om Munskänkarna från Demoskop

Undersökning om Munskänkarna från Demoskop

Inom kort kan du som medlem komma att bjudas in till en undersökning om vad just du tycker om Munskänkarna. Enkäten skickas ut till ett slumpmässigt urval.

– Vi vet att Munskänkarna är en uppskattad förening, men vi vill veta mer om medlemmarnas synpunkter på verksamheten så att vi kan bli än mer aktiva i de delar som är mest efterfrågade, säger Ann Werner som tillsammans med Åsa Lindelöw är Munskänkarnas undersökningsansvariga.

Det är det oberoende undersökningsföretaget Demoskop som rent praktiskt hanterar enkäten. De gör även en undersökning hos ett urval av allmänheten, som visar hur Munskänkarna uppfattas utanför föreningen.

– Här handlar det bland annat om hur vi kan bli mer synliga genom olika kommunikations- och marknadsföringsinsatser, med målet att rekrytera fler medlemmar, säger Christina Jörhall, ledamot i riksstyrelsen och ansvarig för Munskänkarnas kommunikationsgrupp.

Resultatet av undersökningen som helhet kommer att ligga till grund för ett mer omfattande utvecklingsarbete framöver, något som kan påverka både aktiviteter och utbildningar.

– Därför är det jätteviktigt att så många som möjligt av våra medlemmar deltar i undersökningen, säger Åsa Lindelöw.

Om du är en av de slumpmässigt utvalda medlemmarna, kommer du inom några dagar att få ett e-postutskick från avsändaren Demoskop/Munskänkarna, med en länk till undersökningen. Demoskop garanterar att ditt svar behandlas konfidentiellt.