Vi gillar bubbel!

Vi gillar bubbel!

I Vinstugan undersökte vi hur ofta Munskänkarnas medlemmar dricker eller provar champagne. Nästan hälften av de som svarade gör det ett par gånger i månaden.

558 personer besvarade frågorna som ställdes i vår egen undersökning och genomfördes digitalt via Munskänkarnas kanaler i april/maj.

Den första frågan löd: ”Hur ofta dricker/provar du champagne?”. Nära hälften (45 procent) av de som svarade valde alternativet då och då, det vill säga ett par gånger i månaden. Drygt en av tio munskänkar (11 procent) svarade att de gör det ofta, det vill säga cirka en gång i veckan.  Lite mer än en tredjedel (36 procent) dricker/provar champagne mer sällan, det vill säga några enstaka gånger per år. Knappt en av tio (8 procent) gör det mycket sällan, det vill säga högst någon gång per år.

Det vanligaste skälet till att inte dricka/prova champagne oftare är att det är för dyrt/inte prisvärt. Hela 61 procent av de som konsumerar champagne mer sällan eller mycket sällan valde detta alternativ på frågan ”Vad är det som gör att du inte dricker/provar det oftare?”. Bara 8 procent uppgav som anledning att de inte tycker om det. 

På frågan ”Hur ofta dricker/provar du mousserande vin som inte är från Champagne?” svarade mer än hälften (54 procent) då och då, det vill säga ett par gånger i månaden. En av tio (10 procent) gör det oftare än så, cirka en gång i veckan. En knapp tredjedel (29 procent) av de som besvarade undersökningen dricker eller provar annat mousserande mer sällan, alltså några enstaka gånger per år, medan 7 procent valde alternativet mycket sällan – högst någon gång per år.

Ungefär en fjärdedel (24 procent) av de som dricker eller provar annat mousserande mer sällan eller mycket sällan anger som skäl till den låga konsumtionen att de inte tycker om det. Ett återkommande svar bland de som istället valde alternativet ”annat” och själva fick specificera anledningen var att de fördrar champagne framför annat mousserande.