Vinstugan: Faktorerna bakom ditt vinval

Vill du vara med och kartlägga våra vinvaror?

Just nu undersöker vi vilka faktorer som styr medlemmarnas vinval där druva, producent, pris och rekommendation är några av alternativen.

Svara senast 1 oktober. Resultatet publiceras på webben.

Delta i undersökningen