Vinstugan: Ursprung

Vinstugan: Ursprung

Vill du vara med och kartlägga våra vinvaror?

Just nu undersöker vi medlemmarnas preferenser vad gäller ursprung i Europa respektive Nya världen.

Svara senast 20 augusti. Resultatet publiceras på webben.

Delta i panelundersökningen