Vinstugan: Vinresor

Vinstugan: Vinresor

Vill du vara med och kartlägga våra vinvaror?

Just nu undersöker vi Munskänkarnas vanor kring vinresor.

Svara senast 18 juni. Resultatet publiceras på webben.

Delta i panelundersökningen