Blindprovningstävling

I Munskänkarnas blindprovningstävling kan du sätta dina vinkunskaper på prov. Tävlingen anordnas varje år och inleds på sektionsnivå och avslutas med att de vinnande lagen skickas till VM respektive SM.

Tävlingen är utformad för tvåmannalag och omfattar enbart praktiskt vinprovning. Den inleds på sektionsnivå i början av året, därefter följer regionsnivå och slutligen riksnivå.

De två bästa lagen på riksnivå får representera Sverige i VM som brukar hållas på hösten. De lag som placerar sig på tredje och fjärde plats i riksfinalen tävlar för Munskänkarna i SM som anordnas i samband med Vinets dag 22 januari. 

Sektionstävling: Motsvarar enklare 2-betygsnivå, flera viner från druvkursnivå. Tävlingen består av ett heat med sex viner (3 vita, 3 röda). Lagets svar ska bestå av dominerande druvsort, land och region.

Regiontävling: Motsvarar ungefär 2-betygsnivå, dock kan något vin avvika från denna nivå. Tävlingen består av ett heat med sex viner (3 vita, 3 röda). Lagets svar ska bestå av dominerande druvsort, land och region.

Riksfinal: Motsvarar 3-betygsnivå, d v s ingen begränsning i vintyper och druvor finns. Tävlingen består av två heat med tolv viner som provas under 2 x 60 minuter, (6 vita, 6 röda, varav torra, söta, stilla och mousserande kan förekomma). Lagets svar ska bestå av dominerande druvsort, land, region, appellation och årgång.

För varje enskilt vin kan två alternativ anges i svaret – precis på samma sätt som för 2-betygsprovet.