Kommande vinprovningar

Endast årsmöte (OBS ingen vinprovning)

Sektion Helsingborg
Typ Övrig provning
Plats Parapeten, Norra Hamnen, Helsingborg  
Datum/tid 2023-02-03 kl 18:00 - 19:00  
Provningsledare Christer Burheim  
Medlemspris -  
Gästpris -  
Matpris -  
Lediga platser 74 st  

Datum då bokning öppnas för…

Sektionsmedlemmar 2023-01-03 08:00  
Alla medlemmar Anmälan ej tillgänglig  
Gäster till medlem Anmälan ej tillgänglig  
Sista anmälningsdag 2023-01-30  

Välkommen på årsmöte för Munskänkarna Helsingborg 2023


Den 3 februari kommer vi att hålla årsmöte på Parapeten. Årsmötet börjar 18.00 

Årsmötet
Notera att bara medlemmar är välkomna på själva årsmötesdelen

Runt årsmötet finns en del formalia som styrs av föreningens stadgar:
- Mötet ska hållas senast under februari
- Kallelse 3 veckor innan årsmötet
- Handlingar ska sändas ut till medlemmarna senast 1 vecka innan mötet
    - Årsmöteshandlingarna ska bl.a. bestå av: 
        - verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för föregående räkenskapsår, 
        - revisionsberättelse, 
        - motioner och sektionsstyrelsens förslag till åtgärder med anledning av motionerna, 
        - verksamhetsplan och budget för innevarande räkenskapsår, 
        - från styrelsen hänförda frågor, 
        - valberedningens förslag. 
Mötet är beslutsmässigt med de medlemmar som är där. Mötesordförande har utslagsröst. Fullmaktsröstning är ej tillåtet.
Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor innan årsmötet

Välkomna

Som medlem i Munskänkarna träffar du vinintresserade människor, och du lär dig framförallt mer om vin.

Medlemsförmåner

  • Tidningen In Vino – 6 nr per år
  • Löpande utskick av vinrecensioner
  • Vinprovningar
  • Kursverksamhet

Medlemsavgiften på 375 kr avser kalenderår (1 januari–31 december).
Blir du medlem efter den 12 oktober 2022 gäller medlemskapet även för 2023. (Medlemsavgift ej momspliktig.)

Vill du ge bort ett medlemskap?

För att ge bort ett medlemskap, klicka på länken nedan och fyll i uppgifterna. Vi behöver ditt namn och din e-post, samt uppgifterna för din vän. Kom ihåg att ange startdatum för din väns medlemskap, d v s aktiveringsdatum.

Föreningen Munskänkarna org nr: 802002-3613


Bli medlem nu!
880f784d-4015-4ff3-ad21-af6a00f49095
74
-
-
-