Dags att nominera Årets vinort 2023

Dags att nominera Årets vinort 2023

Även om vi är i full gång med att ta del av provningar, utbildningsmaterial och annat spännande kring Jerez de la Frontera, nuvarande Årets vinort, är det dags att starta upp nomineringsprocessen inför nästa års vinort.

Nominera här

Nomineringar skickas in senast 31 maj av enskild medlem, sektions- eller regionstyrelse.

Styrelsen kommer att bereda nomineringarna och därefter hantera valet av Årets vinort 2023. Detta kommer att göras utifrån gällande kriterier och bland de orter som kvalificerar sig utses därefter nästa Årets vinort.

Med nomineringen ska en motivering följa och nomineringen ska vara kopplad till gällande riktlinjer och kriterier för att komma i fråga som Munskänkarnas Årets vinort.

Kriterier för Årets vinort

De kriterier som är fastslagna är att för att komma ifråga som Årets vinort ska nomineringen gälla en ort som:  

• Omfattar ett geografiskt tydligt avgränsat område.​
• Är lättillgängligt för medlemmar att besöka, d v s huvudsakligen Europa.​
• Har en utvecklingspotential utifrån en uppvisad kvalitetsinriktning i området, visst nyhets- eller innovationstänk.​
• Viner från området ska i tillräcklig utsträckning finnas representerade i Systembolagets sortiment.​
• Munskänkarna ska kunna bli en signifikant aktör för/i området, så att det ger eko och avtryck där.
• Ska kunna bidra till att medlemmar får ett intresse att komma till oss för mässbesök, temaprovningar, utbildning och dylikt​.
 
Välkommen med dina/era nomineringar!

Hälsningar,
Styrelsen