Årets vinort 2025 – det här händer nu

Årets vinort 2025 – det här händer nu

Munskänkarna har fått in nära 300 förslag på vilken ort eller region som bör bli Årets vinort 2025 – tack alla som nominerat!

Det som händer nu är att projektgruppen sammanställer de inkomna förslagen och jämför dem med de kriterier som finns:

• Det ska vara ett geografiskt tydligt avgränsat område.
• Orten/regionen ska inte ha varit ”Årets vinort” de tio senaste åren.
• Orten/regionen ska erbjuda viner med hög kvalitet.
• Det ska finnas ett tillräckligt bra utbud av viner i Sverige från den nominerade orten/regionen.
• Orten/regionen ska visa på lokal utveckling och innovation.
• Orten/regionen ska ha ett uttalat intresse för Munskänkarnas verksamhet och för att bli Årets vinort, genom att erbjuda ett aktivt värdskap och bidra med fakta och kunskap (till exempel till Munskänkarnas utbildning och marknadsföring).
• I samverkan med relevanta importörer ska orten/regionen underlätta arbetet med att skapa intressanta och inspirerande event/provningar kring orten/vinerna, som Munskänkarna kan erbjuda befintliga och potentiella medlemmar.

Omröstning efter sommaren

Utifrån kriterierna väljer projektgruppen ut ett antal orter/regioner och presenterar som förslag för styrgruppen. När de slutliga förslagen är klara, blir det sektionsordförandena som efter sommaren får lägga sina röster. Ordförandena väljer själva om de gör personliga val, eller om de involverar hela styrelsen eller kanske en grupp medlemmar.

Den ort eller region som får flest röster utses till Årets vinort 2025 och presenteras i början av december.

Idén med att utse en Årets vinby föddes 1991 och genomfördes första gången 1993, när Freinsheim i Pfalz, Tyskland, utsågs till Munskänkarnas första vinby. Senare byttes ”vinby” mot ”vinort”. Här är de senaste tio årens vinorter:

Årets vinort 2015–2024
2024: Pfalz, Tyskland
2023: Alto Adige, Italien
2022: Jerez, Spanien
2021: Roussillon, Frankrike
2020: Roussillon, Frankrike
2019: Barbaresco, Italien
2018: Epernay, Frankrike
2017: Istrien, Kroatien
2016: Monsant & Priorat, Spanien
2015: Niederösterreich, Österrike