Arbetsgrupper

Munskänkarnas Arbetsgrupper

Till sin hjälp, har Munskänkarnas styrelse ett antal arbetsgrupper. Där utförs ett omfattande och viktigt arbete.

Utbildning

För att vara attraktiv som organisation är kunskapsinnehållet avgörande. Vi har nu två utbildningsgrupper, med olika ansvar. Den ena gruppen leds av Niclas Unosson, och den andra av Thomas Lindahl. Vet du inte vem du ska kontakta går det naturligtvis bra att kontakta båda, eller en av oss, så förmedlar vi kontakten vidare

Utbildningsgruppen PUG (Pedagogik-Utveckling-Grundutbildning)
Utveckling av pedagogik
Utveckling av nya kurser
Grundutbildning, dvs introduktionskurs, ettbetyg och druvkurs

Utbildningsgruppen HET (Högre utbildning, Examination och Tävlingar)
Högre utbildning, dvs tvåbetyg och trebetyg inklusive examination och uppsatser.
Tävlingar
Vin- och matkurs
Mousserande-kurs
Sensorik-kurs

Provningsgruppen

Även Provningsgruppen jobbar med tydligt kunskapsinnehåll. Den genomför alla de vinprovningar som krävs för att vi ska få de utmärkta vinlistorna i Munskänken och Vinjournalen. Gruppen leds av Thomas Lindblad.

Marknadsgruppen

Attraktivitet kräver också synlighet. Marknadsgruppen har till uppgift att, som namnet antyder, marknadsföra vårt namn genom ett antal olika aktiviteter. Det viktigaste är mässor, Årets vinort, Vinkrogar samt Vinets dag. Dessutom ligger ansvaret för medlemsrekrytering här.

Unga Munskänkar

Gruppen Unga Munskänkar bildades sommaren 2018 för att locka fler yngre vinintresserade medlemmar och bidra till en jämnare åldersfördelning i föreningen. Läs mer om Unga Munskänkar.

Kommunikation

Här ska de interna kommunikationsvägarna utvecklas. Sektionerna ska få material att kommunicera externt och internt. Dessutom ingår det att utveckla synligheten externt i olika sammanhang. Christina Jörhall är ordförande i denna grupp.

IT-gruppen

IT-gruppen jobbar också med synligheten. Att finnas till med egna webbsidor och på sociala medier är idag en absolut nödvändighet. Dessutom bidrar de med struktur i form av möjligheten att lägga in aktiviteter, bokningar och statistik.

Valberedningen