Loireböndernas ideella naturvinsförening 

Skrivet av: Eric Stein

För att råda bot på oklarheter, stötta professionella idealister och locka fler att producera naturvin har vinbönderna i Loire startat den ideella föreningen "Syndicat de défense des vins naturels" (SDVN).

Föreningen har även definierat en egen metod: "Vin Méthode Nature". Initiativet ligger utanför det officiella Interloire och INAO, men är i linje med Loires hållbarhetsstrategi.   

Det finns flera naturvinsföreningar i Europa som gjort liknande specifikationer, men metoden i Loire skiljer sig med sina två steg. Den har idag spridit sig över hela Frankrike och tillämpare finns även i Spanien och Italien.

Föreningen "Syndicat de défense des vins naturels" publicerade sin "Vin Méthode Nature" 2019 och de första vinerna kom 2020. Metodens baskrav är att druvorna ska vara ekologisk odlade. Kraven beskrivs sedan genom vineriet till färdig produkt i flaska. Det är ett ramverk för vad som i förlängningen snarast skulle sammanfattas som ekologiskt producerat vin med minimering av teknisk påverkan och bara möjlighet till svaveltillsatser vid buteljeringen.

 

Naturvinmetodens krav

"Vin Méthode Nature" är tydlig på vissa punkter, men otydlig på andra. Vinmakarens normala vinifieringsmetoder kan i princip användas med vissa undantag. Här följer kraven i ramverkets tekniska krav:

1. Druvor oavsett ursprung, till exempel AOP, Vin de France etc, måste komma från planerad eller en redan certifierad ekologisk odling. Planerade odlingar ska åtminstone vara under andra året av en ekologisk konvertering.
2. Manuell skörd krävs. I Loire skördas normalt det mesta annars med maskin.
3. Bara den naturliga jästen på druvorna får användas.
4. Inga oenologiska tillsatser får göras vid vinifieringen i vineriet.
5. Ingen avsiktlig förändring av druvornas sammansättning är tillåten, till exempel torkningsprocess.
6. Ingen brutal eller traumatiserande fysikalisk teknik är tillåten i produktionen. Avser förbud mot användande av omvänd osmos, filtrering, tangential filtrering, flash-pastörisering, termovinifiering etc.
7. Svavel får inte tillsättas före eller under jäsningen, bara till det färdiga vinet i samband med buteljeringen.  
8. Två typer av märkningar får användas:
• "Vin Méthode Nature" om vinet inte har extra tillsatser av sulfit, men SO2-halten måste ändå kontrolleras ligga under godkänd gräns. Halten ska utvärderas
med en analys som ska visa att den naturliga halten av SO2 understiger 20mg/l.
• "Vin Méthode Nature <30mg/l de sulfites" om en svaveltillsats gjorts och mätningar visat att halten SO2 understiger 30mg/l.

De administrativa punkterna som föreningen begär av medlemmarna är: 
1. Rätten att använda märkningen tilldelas årligen varje cuvée efter inspektion av föreningen och att producenter deklaration på heder och samvete att regelverket följts.
2. Produkten ska vara tydligt identifierbar av konsumenten på baksidesetiketten som innehåller legal information med "Vin Méthode Natur" angivet under namnet på cuvéen och med föreningens logga.
3. Under naturvinsmässor åtar sig producenterna och deras återförsäljare att så långt som möjligt visa upp föreningens regler tillsammans med flaskorna.
4. Producenterna är personligt ansvariga mot föreningen och information om producenten och deras cuvée ska finnas anslaget på föreningens webbsida: www.vinmethodenatur.org.