Välkommen till vår sektion!

Munskänkarna Borlänge bildades 1993 och har 183 medlemmar. Vi erbjuder utbildning, nyhetsprovningar, vinprovning samt Grand Cru provningar. Allt detta kräver att du är medlem. Du kan delta om medlem tar med dig som gäst

Ordförande: Ann-Cathrine Lindell
Kassör: Sussie Nellfors
Sekreterare: Josefine Jonsson
Utbildningsansvarig: Kristina Hallerstig Erikson
Ledamot: Johan Eriksson
Suppleant: Alexander Olsson, Kalle Johansson, Christer Ekström

Facebook

Instagram

Kontakt: borlange@munskankarna.se
Mobil: 073-2612353