Om oss

Välkommen till vår sektion!

Borlängesektionen bildades 1993 och har ca 200 medlemmar. Vi erbjuder utbildning, nyhetsprovningar, vinprovning samt Grand Cru provningar. Allt detta kräver att du är medlem. Du kan delta om medlem tar med dig som gäst

Ordförande: Ann-Cathrine Lindell
Kassör: Sussie Nellfors
Sekreterare: Benita Bergstrand
Utbildningsansvarig: Josefin Jonsson

IT-ansvarig: Niklas Linnteg

Suppleant: Leif Bergstrand
Suppleant: Eva Norman Holmqvist

Facebook

Instagram

Kontakt: borlange@munskankarna.se
Mobil: 073-2612353