Munskänkarna Eskilstuna

Föreningen Munskänkarna är en ideell förening som bildades 1958 och är idag en landsomfattande vinprovarorganisation med cirka 25 000 medlemmar. Vi finns på över 170 orter i Sverige och utomlands.

Vårt syfte är att öka kännedom och kunskap om vin och andra ädla drycker, samt verka för goda och måttfulla dryckesseder. Detta gör vi genom att erbjuda vinprovningar och olika vinutbildningar.

 • Ordförande

  Hans Berg är vår ordförande

   

 • Kassör

  Björn Lindqvist är vår kassör.

   

 • Sekreterare

  Anders Carlström är vår sekteterare

   

 • Utbildningsansvarig

  Tomas Sandell är utbildningsansvarig.

   

 • Klubbmästare

  Anna-Carin Söderlund är vår klubbmästare.

   

 • IT-ansvarig

  Tomas Sandell är vår IT-ansvarige.

  Mail: tomas.l.sandelll@gmail.com

 • Revisorer

  Revisorer är Stig-Håkan Nilsson och Anders Kropp.

   

 • Valberedning

  Medlemmar i valberedningen är

  Håkan Hellberg

  Johan Geben.

  Dan Zylberstein

   

   

 • Kontakta oss

  Mail: eskilstuna@munskankarna.se