Utbildningsverksamhet

Utbildningsverksamhet

Vi har en omfattande utbildningsverksamhet. Vi lever efter måttot att "Kunskap föder lust efter mer kunskap men man måste heller inte kunna allt!" Ansvarig för våra utbildningar är Karin Svärdby.

Våra utbildningar

Introduktionskurs på två tillfällen ger intresserade chans att "prova på" utan krav på medlemskap. Den här kursen vänder sig till dig som är nyfiken på vinprovning och lite grundläggande vinkunskap. Kursen består av två tillfällen á 2 timmar.

Grundkursen/1-betygskursen tar upp vinets historia, vinodlingens och vinproduktionens olika faser, beskriver de europeiska vinländernas särdrag och lär ut de grundläggande vinprovningstekniken. Kursen är både teoretisk och praktisk. Kursen omfattar normalt 7 kurskvällar. Kostnaden ca 1000 kr och det inkluderar kursbok och viner.
6 vinprovarglas ska du ha med dig till varje tillfälle.

Druvkursen är ett mellansteg mellan ett- och två-betygsnivån. På kurstillfällena ägnas den mesta tiden åt praktisk vinprovning, där målet är att deltagaren efter avslutad kurs ska kunna skilja mellan viner gjorda av de vanligaste druvsorterna. 

2-Betygskursen, är för den som klarat ett-betyg och/eller druvbetyg, vänder sig till den som vill komma ännu längre. Fördjupade studier i vinets historia druvsorter, vinodlingsområden och vinodlingstekniker runtom hela världen varvas med en ingående behandling av vinframställningens olika processer. Den praktiska vinprovningen omfattar exempel på alla slags viner från hela världen. Målet är, att deltagaren efter avslutad kurs ska kunna analysera ett vin och bestämma dess ursprung och ingående druvsorter mm. Kursen omfattar ca 12 kurskvällar. Kursen kräver mer av egna studier och är inte lärarledd på samma vis som 1-betygskursen och druvkursen. 

3-Betygskursen, för den som har klarat två-betygsnivån, vänder sig till den riktigt erfarne vinprovaren. 

Vin- och Matkursen riktar sig till den som vill lära sig att kombinera viner med mat. Den sker i ganska små grupper. Normalt tar kursen 4 tillfällen i anspråk och innehåller också en del matlagning.

Styrelsen har en liten utbildargrupp om 8–9 personer som på ideell basis tar på sig att leda introduktionskursen, 1-betygskursen samt druvkursen. Utöver detta finns det kursplaner och visst material för en 2-betygskurs, mat- och vinkurs, kurs om mousserande viner och alldeles nyligen har det kommit material för en kurs i sensorik.  

Att vara medlem i Munskänkarna Östersund.
Vad kan man förvänta sig och vad förväntas av en när man blir medlem i Munskänkarna? 
I lathunden "Att vara med i en vingrupp" och "Några tips för en nystartad vingrupp" kan du läsa om detta.

Vinmässan
Varje år anordnar Munskänkarna Östersund en kvalitetsvinmässa med möjlighet att prova viner i varierande prisklasser från olika länder.

Här kan du se

Katalog vinmässan 2016 >>

Katalog vinmässan 2017 >>

Katalog vinmässan 2018>> 

Katalog vinmässan 2019>>

Katalog vinmässan 2022>>

Katalog vinmässan 2023>>