Kursutbud

Umeåsektionens kursutbud

Om du vill lära dig mer om vin, vinframställning, olika druvor samt hur man kombinerar mat och vin ska du anmäla dig till någon av våra kurser. Kurserna är öppna för sektionens medlemmar.

 

 

INTRODUKTIONSKURSEN

Kursen vänder sig till de som är nyfikna på vin och vill lära sig lite mer samt ger också en bra grund för fortsatta vinupplevelser. Målet med kursen är att deltagarna efter genomförd kurs ska ha grundläggande kunskap i vinprovningsteknik samt kännedom om vinvärlden, vinframställning samt gröna och blå druvor.


Kursen vänder sig såväl till nybörjaren som till de som provat en del vin men som vill ha en mer strukturerad kunskap. Efter genomgången kurs har man en bra bas för att gå vidare i Munskänkarnas kursutbud. Ingen examination efter avslutad kurs.


Antal tillfällen: 3
Kurskostnad: ca 400:-

 

1-BETYGSKURS


1-betygskursen ger dig översiktliga kunskaper om vinets historia, vinodling, de klassiska vinländerna och dess regioner, de vanligaste druvsorterna samt alkoholens hälsoeffekter. Vi lär oss också att prova och analysera ett vin och bedöma vad som är kvalitet hos ett vin. Kursen avslutas med ett teoretiskt och praktiskt prov (frivilligt)


Antal tillfällen: 7
Kurskostnad: ca 1200:-

 

DRUVKURS


Druvkursen fokuserar på druvan, vinet och vinframställningen, jordmånen och klimatets betydelse, odlingsteknik, olika framställningstekniker och sensorisk analys. Vi lär oss känna igen karaktärsdragen på de sex vanligaste druvorna. Kursen avslutas med ett teoretiskt och praktiskt prov (frivilligt)


Antal tillfällen: 8
Kurskostnad: ca 1500:-

 


MOUSSERANDE VINER


Kursen vänder sig till vinintresserade som tycker om och som vill lära sig mer om mousserande viner från Champagne och från övriga delar av vinvärlden. Målet med kursen är att deltagarna efter genomförd kurs ska ha god teoretisk och praktisk kunskap om geologi, klimat och framställning av mousserande viner samt att kunna särskilja de olika vintyperna av mousserande vintyperna. Ingen examination.
Tanken är att kursen skall passa såväl den som vill ha extra träning inför 2-betyg som den som vill utvecklas inom vinprovning.

Förkunskaper: Medlem som avklarat 1-betyg eller druvbetyg.


Antal Kurstillfällen: 5
Kurskostnad: ca 2000:-

 


2-BETYGSKURS


Detta är en kurs för dig som vill fördjupa dina kunskaper i vinkunskap. Under kursen provas ett 60-tal vintyper. Du får fördjupade kunskaper om vinodling och vinproduktion, klimatet och jordmånens betydelse, de viktigaste vinländerna, vinodling och framställning av olika sorters vin. Vi lär oss identifiera flera druvsorter samt att prova, analysera och beskriva ett vin. Kursen avslutas med teoretiskt och praktiskt prov (frivilligt).

Förkunskaper: avklarat 1-betyg eller Druvbetyg.


Antal kurstillfällen: 10
Kurskostnad: ca 2000:-

 

3-BETYGSKURS


Detta är en riktig utmaning för den verkligt vinintresserade. Här får man djup och bred kunskap om hela den vinproducerande vinvärlden. Man får goda insikter i vinrankans miljö, plantering, skördetekniker mm., goda kunskaper om jordmån och klimat i olika områden. Goda kunskaper om vinframställning av alla typer av viner, lagring mm. Kursen avslutas med ett teoretiskt och praktiskt prov samt ett enskilt skriftligt arbete.
Kursuppläggning görs i samråd med kursdeltagarna


VIN OCH MAT


Här lär du dig att maximera upplevelsen av en måltid. Vi utgår ifrån smaksinnet. Hur påverkar råvaror, tillagning och rätter upplevelsen av vinet?


OBS! Förkunskapskrav: 1-betyg eller Druvbetyg


Antal kurstillfällen: 4-5
Kurskostnad: ca 700 kronor.


Beroende på våra medlemmars önskemål och intresse genomför vi de kurser som efterfrågas. Inbjudningar skickas ut med information om vad som är på gång.

Kontakta oss på umea@munskankarna.se
om du har frågor.

Alla våra medlemmar är välkomna!