Rikssida Logga in
Logga in

Dagordning årsmöte

Årsmötets dagordning

 1. Mötets öppnande.
 2. Fråga om mötets behöriga utlysande.
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 4. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera mötets protokoll.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Föredragning av styrelsens berättelse.
 7. Föredragning av revisorernas berättelse.
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt verksamhetsberättelse för föregående kalenderår.
 9. Beslut angående ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.
 10. Behandling av från styrelsen eller revisorerna till årsmötet hänskjutna frågor.
 11. Behandling av från enskilda medlemmar till styrelsen inkomna motioner.
 12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för innevarande kalenderår.
 13. Beslut om avgiftsnedsättning för vissa förtroendevalda.
 14. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen.
 15. Val av sektionsordförande, tillika styrelsens ordförande.
 16. Val av övriga ledamöter i styrelsen, varav en skall vara kassör.
 17. Val av revisorer.
 18. Val av ledamöter i valberedningen.
 19. Val av delegat jämte suppleant till regionmöte.
 20. Mötets avslutande. 

 

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information. Cookies används till att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål, val och intressen. Enligt den nya lagen om elektronisk kommunikation behöver vi informera om att vår webbplats använder cookies. Genom att gå vidare på hemsidan godkänner du att vi samlar in data om dina besök. I vår integritetspolicy förklarar vi vilken data vi samlar in, varför vi samlar in den och vad vi använder den till.

Din webbläsare ger en möjlighet att stänga av lagringen av cookies på din dator. Det finns då en risk för att vissa av tjänsterna på webbplatsen slutar att fungera.

OK