criolla

Criollo är ett gemensamt namn för ett antal europeiska druvsorter (såväl gröna som blåa) av arten Vitis vinifera, vilka infördes i form av frön eller sticklingar av de spanska conquistadorerna från 1500-talet och framåt. Dessa druvsorter har sedan utvecklats lokalt genom förmodat naturlig korsning.

Historia

Koloniseringen av Sydamerika och därmed införandet av vinodling började i dagens Mexiko (dåvarande Virreinato de Nueva España). Den spanske erövraren Hernando Cortez (1485-1547) planterade förmodligen de första europeiska vinrankorna och gjorde vin av dem omkring 1520. Oftast nämns dock år 1540, då spanska franciskanarfäder i Mexiko introducerade sorter som den historiska Misión = Listán Prieto, men även andra. Ett av de främsta motiven var produktionen av mässingsvin. Peru, Chile och Argentina följde efter under de följande 16 åren där sorten odlas under många olika namn.

Spridning

Sannolikt gav naturliga korsningar mellan Listán Prieto x Muscat d'Alexandrie upphov till minst sex sorter för århundraden sedan (möjligen i Argentina). Listán Prieto, dess ättlingar och även andra sorter som införts från Europa räknas till Criolla-gruppen. Dessa används för produktion av vin, men främst druvsaft, bordsdruvor, russin och spriten Pisco. Kända druvor och deras korsningar är: Listán Prieto som fått olika namn i olika länderoch regioner (Criolla Chica, Misión, Mission, Moscatel Negro, País) = föräldrar okända. Black Prince = Listán Prieto x Muscat d’Alexandrie Cereza = Listán Prieto x Muscat d’Alexandrie Cereza Elipsoidal = Cedreza x Listán Prieto Cereza Italica = Obekant ursprung Criolla Grande = Listán Prieto x Muscat d’Alexandrie Moscatel Amarillo = Listán Prieto x Muscat d’Alexandrie Moscatel Rosado = Muscat d’Alexandrie x obekant sort Pedro Giménez = Listán Prieto x Muscat d’Alexandrie Torrontés Mendocino = Muscat d’Alexandrie x obekant sort Torrontés Riojano = Listán Prieto x Muscat d’Alexandrie Torrontés Sanjuanino = Listán Prieto x Muscat d’Alexandrie I Argentina hittar vi såväl Criolla 1, som är en korsning mellan Criolla Grande och Malbec, som Criolla 6 vilken är en korsning mellan Listan Prieto och Muscat de Alexandria