Australien, Australien

Allmänt

Australien är ju inte ett bara ett vinland utan en vinkontinent. De viktigaste vindistrikten belägna i ett bälte i södra delen av kontinenten, men man gör vin i alla delstater. 80% av alla vin görs dock i South Australia. Denna region ingår EJ som region i samband med Munskänkarnas utbildningar eller tävlingar.

Historia

De första vinstockarna kom från Sydafrika 1788 till straffkolonin utanför Sydney. De trivdes dock inte så bra. Andra områden lyckades bättre. 1822 exporterades det första vinet från Australien. 1830 etablerades vinodlingar i Hunter Valley i New South Wales. 1833 återvände James Busby med sticklingar från de bästa franska och spanska druvsorterna för stark-vinsproduktion. Man gjorde både bordsvin och starkvin och på 1870-talet började viner från Australien låta tala om sig på vintävlingar i Europa. De avfärdades dock som konstiga viner och många producenter gav upp. Under närmare 100 år (ca 1850-1950) ägnade man sig mest åt produktion av starkvin på druvorna Grènache och Syrah. Australiensarna kallar starkviner, både sina egna och från andra länder, för ”sticky”, dvs lite kladdiga. På 1970-talet började man producera högklassiga bordsviner. 1973 planterades de första Chardonnay-stockarna i Eden Valley.

Vinlagar

Det viktigaste är Label Integrity Program från 1989 som reglerar vad som skall framgå av etiketten: Siffran 85% är viktig. Den anger minimivolymen av angiven druva, distrikt etc Om flera druvor och distrikt ingår måste de anges i volymordning, dvs den mest ingående druvan först etc 1993 kom beteckningen GI – Geographical Indications som skall beteckna Australiens viner utifrån Deltat, Zon, Region och delregion. Detta komplicerades dock av att en GI är Australien som helhet och en är South Eastern Australia, som omfattar Victoria, New South Wales inkl. Tasmanien, samt delar av South Australia och Queensland.