Tillfälligt sortiment 31 mars 2023

Provningsdatum
2023-03-23

Provningsgrupp
Kristina Pederson Caroline Edgren Ulf Jansson

Om provningen
Ett urval, eftersom alla viner inte erbjuds för bedömning.