Jordmånen

Unik jordmån

Den utmärkande jordmånen i ­området är albariza – en vitaktig, mycket kalkhaltig jord baserad på sediment av kisel­alger från havet. Vanligtvis är lagret av albariza fyra fem meter tjockt, men på sina håll är det hela elva meter. Denna jordmån funkar lite som en svamp som suger åt sig fukt när det regnar. Andra jord­måner i området är sandbaserade arenas och lerbaserade barros.