Munskänkarnas medlemstidning In Vino skickas ut till alla föreningens medlemmar. Magasinet utkommer med sex nummer per år. 

In Vino produceras i samarbete med contentbyrån Klintberg/Niléhn. Chefredaktör för tidningen är Caroline Edgren. Ansvarig utgivare är Mats Lindelöw. 

Kontakt:
Caroline Edgren
caroline.edgren@munskankarna.se