Välkommen till Eksjösektionen

Föreningen Munskänkarna är en ideell förening som bildades 1958 och är idag en landsomfattande vinprovarorganisation med cirka 25 000 medlemmar. Vi finns på över 170 orter i Sverige och utomlands.

Vårt syfte är att öka kännedom och kunskap om vin och andra ädla drycker, samt verka för goda och måttfulla dryckesseder. Detta gör vi genom att erbjuda vinprovningar och olika vinutbildningar.

Eksjösektionen bildades 2003 och har för närvarande 66 medlemmar. Sektionen arrangerar 7-8 vinprovningar per år med olika teman samt utbildningsaktiviteter.Till dessa inbjuds medlemmar att delta mot självkostnad. Det är även möjligt för medlem att bjuda med gäst till provning. Oftast serveras en måltid i samband med provningen. Deltagarna tar med sig egna vinprovarglas.

Sektionens bankgiro: 5610-1462

Vill Du bli medlem i Munskänkarna anmäl dig på www.munskankarna.se