Viktigt vid anmälan

Så här anmäler du dig

Nedan finner du tips om hur du anmäler dig till våra aktiviteter.

På vår hemsida vid information om provningen finns en knapp för anmälan. Du måste ange ditt medlemsnummer och sedan bekräfta anmälan med knappen under.
OBS: Om du gör en ny anmälan med ditt medlemsnummer, så makuleras den första anmälan!
På ditt medlemsnummer kan det bara finnas en anmälan! 
Om du anmält 2 gånger och fått två email med betalningsinfo och avinr, skall du bara använda den sista.

Om du vill anmäla fler personer så gör du det på din första anmälan innan du bekräftar den.
För varje gång du gör en anmälan får du ett email och ett avinr som betalningsreferens.
Har du fått flera email på ditt medlemsnummer är det bara det senaste mailet som gäller!

Om du ändrar din anmälan hamnar du sist på listan. Fins det då personer på en reservlista så får förste person på reservlistan den platsen du hade.

Som bekräftelse på att du anmält dig får du ett mail med ett avinr. Det är genom AVINR vi kan identifiera din betalning! Vi har en lista med avinr och belopp, där vi skall bocka av inkomna inbetalningar. Alltså, ange AVINR när du betalar, och kontrollera att det 6-sifriga numret är korrekt.

Anmälan skall betalas snarast. När många anmält sig och vi fått en reservlistan, behöver vi kunna erbjudna platser som inte är betalda, till medlemmar på reservlistan. Vi vill inte riskerar att ha tomma stolar på provningen, samtidigt som personer vill deltaga och väntar på reservlistan.