Välkommen till vår sektion!

Föreningen Munskänkarna är en ideell förening som bildades 1958 och är idag en landsomfattande vinprovarorganisation med cirka 25 000 medlemmar. Vi finns på över 170 orter i Sverige och utomlands.

Skellefteåsektionen startades 1994 efter en mycket lyckad vinprovning hos Steinar på MS Norway. Året efter valdes den första egna styrelsen.
Idag har sektionen drygt 150 medlemmar. Verksamheten i Skellefteå består huvudsakligen av föredrag och provningar, samt kursverksamhet med möjligheter att avlägga prov på olika utbildningsnivåer.
Provningar hålls som regel den sista fredagen varje månad, med uppehåll under sommarmånaderna.
Om du är intresserad av att komma på någon av våra provningar så finns det alltid möjlighet för dig att delta som gäst.