Om Oss

Munskänkarna i Trollhättan

Trollhättesektionen bildades år 1977 och tillhör region Västkusten. Vi är en mycket aktiv förening med drygt 330 medlemmar.

Vår verksamhet baseras framförallt på tre områden; Provningar i olika former, Utbildning på alla nivåer och den stora årliga Vinmässa. Sedan år 2008 har vi en egen lokal, där vi förutom styrelse- och kommittémöten även anordnar provningar och håller vår kursverksamhet.

Provningarna består av Månadsprovningar och Nyhetsprovningar.
Månadsprovningarna: förekommer som namnet säger, en gång i månaden. De har alltid ett tema som t.ex. olika druvtyper, viner från ett speciellt land eller det kan vara en vinimportör som berättar om sin verksamhet och sina viner. Programmet inleds oftast med en föreläsning och avslutas med vinprovning. Provningarna kan vara öppna eller blindprovningar och sker ofta i en kombination av vin och mat. 
Nyhetsprovningarna: är öppna provningar och anrodnas minst fyra gånger om året. Då provas de senaste nyheterna från Systembolagets sortiment. 
  
Utbildningsverksamheten bedrivs i ett s.k Årshjul. Det betyder att våra kurser ska starta ungefär vid samma tidpunkt varje år. På detta sätt blir det lättare för alla våra medlemmar att veta när under året som de olika kurserna startar. 
Vinmässan är det "tredje benet" som verksamheten står på. Upprinnelsen var året 1992 då föreningen skulle fira 15-årsjubileum. I stället för den traditionella jubileumsbanketten tog föreningen ett beslut att arrangera en vinmässa. Sedan dess har både verksamheten och vinmässan vuxit i omfattning.
  
 
 
Endast för administratörer / funktionärer
Umbraco - Redigera hemsida
CRM - Medlems- och aktivitetshantering
Voyado - Gör utskick
Vin-tranet - Intern information