Vinmässan

Hej Munskänkar, ett Upprop!

Vi tvingades som alla vet ställa in Vinmässan 2020 - nu satsar vi på mässa 2021 den 13 november. Några av våra grupper behöver bli några fler. Kul och Prova och ännu roligare att jobba på mässan - anmäl dig nu.

Hej Munskänkar, ett Upprop!

Vi nödgades som alla vet ställa in vinmässan 2020 på grund av den rådande pandemin. Vinmässan
som är vår sektions allra viktigaste inkomstkälla för att vi ska kunna ha vår lokal och bedriva vår
verksamhet med vin som fokus.


I enlighet med beslut på vår sektions årsmöte så ska vi försöka få till en vinmässa i höst. Datumet är
satt till lördagen den 13 november. Så för att göra det så rättvist det bara går för alla så beslutade
också årsmötet att grupperna och tilldelningarna av länder flyttas över från föregående år
Då vi nu har en hel del restriktioner med folksamlingar och även smittorisker så tvingas vi ta en del
annorlunda beslut. Grupperna jobbar med online provningar och på olika sätt som ska kunna göra
kvalificering av vinerna till årets vinmässa så bra som möjligt och på ett så säkert sätt det bara går.
Delvis beroende på rådande omständigheter men även andra orsaker så har grupperna råkat ut för
en del manfall och därför vill jag att du som har möjlighet och intresse anmäler dig till mig att
medverka vid vår vinmässa 2021.


Till er som är nya i vår sektion vill jag rikta en särskild uppmuntran att anmäla er.
- Det är roligt att prova ut vinerna till mässan.
- Man lär sig oerhört mycket på kort tid då det förmodligen är väldigt svårt att få möjlighet att
prova så många viner på så kort tid och få den kunskap som delges genom mer erfarna
vinprovare.
- Det är ännu roligare att verka på själva mässan


Jag uppmanar er att anmäla er så snart det bara går till mig. Lämpligen via mail (adress enligt nedan).
Så hoppas jag att vi ses inom en snar framtid.

 

Välkomna
Magnus Widell
Vinmässoansvarig
magnus@magwide.com