Australien, South Australia

Allmänt

Av South Australias vindistrikt är de mest kända de äldre med varmt klimat som Barossa Valley och McLaren Vale samt de konstbevattnade volymproduktionsområdena i Riverland kring Murray River. På senare år har dock de något svalare höglänta områdena kommit i fokus som Clare Valley (Polish Hills) , Eden Valley, Adelaide Hills, Langhorne Creek samt Mount Benson. Det svala Coonawarra med sin speciella Terra Rossajord och Pathaway har har helat tiden haft sin position som svalare distrikt.