Australien, Western Australia

Allmänt

Allmänt om Western Australia brukar sägas att det står för en mycket liten del av Australiens totala pro-duktion, ca 2-4 %, men att i princip hela produktionen håller en mycket hög kvalitet och ca 20 % av Austra-liens produktion av premiumvin (över 15 $/flaska) produceras här [6]. I takt med nyplanteringarna håller detta delvis på att ändras men förhoppningsvis fortsätter man att satsa på kvalitetsvin när nyplanteringarna når en ålder som tillåter detta.

Historia

1829 planterades de första vinstockarna i Western Australia. Platsen var Swan Valley norr om Perth och året efter grundades den första vinfirman, Olive Farm. Den är för övrigt fortfarande i drift och är idag Australiens äldsta].

Geografi

Western Australia's delas upp i fem zoner: • Eastern Plains, Inland and North of Western Australia • West Australian South East Central • South West Australia • Central Western Australia • Greater Perth Det är egentligen bara South West Australia och Greater Perth som är av egentligt intresse eftersom det är dessa två som innehåller regioner och underdistrikt och vinodling i större skala.

Klimat

Western Australia är ett stort distrikt om man ser till ytan. Delstaten Western Australia täcker ju en halv kontinent, låt vara en av de minsta, men även om man bara ser till avstånden inom det område där vinod-lingen är koncentrerad är det långt. Mellan Gingin i norra Swan District och Albany på sydkusten är det ca 50 mil, det vill säga ungefär samma avstånd som mellan Dijon i norra Bourgogne och Franska sydkusten i Provence. Det finns med andra ord en uppsättning med olika klimatförutsättningar för vinodling här.

Övrigt

De gamla klassiska disktrikten är Swan Valley och Perth Hills, men de ersattes sedan av Margaret River som kyls av det svala havet utanför. Där hittar vi klassiker som Cullen Vinyards och Leeuwin Estate. På senare år har dock de sydligare disrtikten i Great Southern visat framfötterna med Frankland River, Mount Barker och Denmark genom strukturerade och balanserade viner på Riesling, Chardonnay och Shiraz.