Uruguay, Canelones

Allmänt

Canelones är den största vinodlingsregionen i landet och står för 60 % av landets produktion.

Geografi

Har ett platt, svagt böljande landskap som omfattar mark som används för intensivt jordbruk (trädgårdsodling, fruktodling och vinodling) och boskapsuppfödning. Jordmånen är mycket varierad, i allmänhet rik och tät, och vissa jordar innehåller rosa granit som är mer än 600 miljoner år gammal. Tillgången på av vatten av god kvalitet är mycket god tack vare närheten till många floder.

Klimat

Området har behagliga temperaturer, både på sommaren (som sjunker på natten) och på vintern (där det inte är alltför kallt).