bakgrund

Göteborgs vinbarer

• Munskänkarna har en utvärderingsmetod av vinkrogar och vinbarer idag. Metoden är mer eller mindre en certifiering där det bedöms i huvudsak objektiva faktorer som antal glas, flaskor, pris, mm • Inga subjektiva faktorer finns med i fråga om servicegrad eller kvalité • Under våren 2022 träffades en grupp av medlemmar från Munskänkarna i Göteborg för att supportera i certifieringen av vinbarar/vinkrogar • Slutsatsen som gruppen landade i är att den nuvarande certifieringen känns onödigt omständlig och inte relevant för medlemmarna • Vinbarsgruppen vill därför lämna ett förlag på en alternativ utvärderingsmodell

Områdesbegränsning

 • Vinbarsgruppen anser att som steg 1 ska enbart vinbarer utvärderas. I steg två kan även vinkrogar omfattas. Begränsningen grundas i att tiden för gruppen är begränsad samt att andra organisationer i större utsträckning gör recensioner av vinkrogar.

Syfte med alternativ modell

 • Medlemmarna ska få tillgång till en recension av befintliga vinbarer i Göteborg
 • Även upplevelsebaserade (i viss mån subjektiva) utvärderingsfaktorer skall kunna ingå

Utvärderingsfaktorerna är följande:

 • Antal vin per glas
 • Servicenivå
 • Sommelier/kunskapsnivå
 • Vinbredd/djup (dvs länder, regioner eller visst fokus/tema)
 • Möjlighet till vinupplevelse
 • Går det få passande tilltugg/rekommendera kombination
 • Provsmakning
 • Prisnivå
 • Totalupplevelse
 • Beskriva målgrupp

 

Kontakt: 

Vi tar gärna emot feedback och tips på vinbarer att recensera, mail oss på vinbarer@munskankarna.com