Terroir och klimat

Terroir och klimat

Pfalz har - för att vara i Tyskland - ett soligt och torrt klimat, med en medeltemperatur på 11 grader. Haardtbergen i väster, med Tysklands största sammanhängande skogsområde Pfälzerwald, skyddar mot kalla västliga vindar och regn. 

Landskapet är övervägande flackt, eller lätt sluttande, men också med en del småkulliga områden i främst södra Pfalz.

Pfalz ligger i det som kallas övre Rhens lågslätt, eller Rhengraven, en sänka som bildades för många miljoner år sedan. Här finns en mångfald av jordarter, och sänkan öppnar också för varma vindar söderifrån.  

Olika jordar har olika förmåga att binda vatten, bevara värme, ge näring  och ge mer eller mindre mineralitet till vinerna.

Lössjordarna dominerar, följt av grus och sand, märgel, kalksten och sandsten.

Rariteter som vulkanstenen basalt hittas i Forst i Mittelhaardt. Skiffer och granit finns också i viss utsträckning.