Årsmöten

Årsmöte 10 februari 2024

Årsmötesdagordning

Verksamhetsberättelse

Resultat och balansräkning

Valberedningens förslag 2024

Revisionsberättelse Munskänkarna

Årsmötesprotokoll

 

Årsmöte 18 februari 2023

Verksamhetsberättelse

Revisionsberättelse

Resultat- och balansräkning

Årsmötesprotokoll

 

Årsmöte 12 februari 2022

Verksamhetsberättelse

Revisionsberättelse

Resultat- och balansräkning

 

Årsmöte 27 februari 2021

Verksamhetsberättelse

Revisionsberättelse

Resultat- och balansräkning 

 

Årsmöte 8 februari 2020

Verksamhetsberättelse 

Revisionsberättelse

Resultat- och balansräkning 2019

 

Årsmöte 9 februari 2019

Verksamhetsberättelse 

Revisionsberättelse

Resultaträkning 2018

 

 

Årsmöte 10 februari 2018

Verksamhetsberättelse

Revisionsberättelse 

Resultaträkning 2017