Fast sortiment - nya årgångar januari 2023

Provningsdatum
2023-01-06

Provningsgrupp
Ulf Jansson Peter Axelsson

Om provningen
Nya årgångar provade i december 2022.

Observera att årgångar byts ut kontinuerligt när en årgång tar slut. Den gamla och nya årgången kan då finnas parallellt.
Ett urval, eftersom alla viner inte erbjuds för bedömning.