Tillfälligt sortiment 14 april 2023

Provningsdatum
2023-04-10

Provningsgrupp
Kristina Pederson Caroline Edgren Ulf Jansson Peter Axelsson

Om provningen
Ett urval, eftersom alla viner inte erbjuds för bedömning.