Tillfälligt sortiment 10 mars 2023

Provningsdatum
2023-02-26

Provningsgrupp
Kristina Pederson Caroline Edgren Ulf Jansson

Om provningen
Ett urval, eftersom alla viner inte erbjuds för bedömning.