Tillfälligt sortiment 23 februari 2024

Provningsdatum
2024-02-10

Provningsgrupp
Kristina Pederson, Caroline Edgren, Peter Axelsson

Om provningen
Ett urval, eftersom alla viner inte erbjuds för bedömning, och vi bara bedömer vin på flaska.